Hopp over navigasjon
    
Søk med mobilen

Mjølketannmuseet : forteljingar


Hylleplass
Kal
Forfatter
Kaldhol, Marit , Norsk 1955-
Tittel
Opplysninger
Inneheld 27 forteljingar . - Boka er ei samling forteljingar som nærast liknar fabelen i si form. Historiene krinsar omkring relasjonar, ofte dei som gjeld foreldre og barn, men òg dei mellom naboar, ektefellar og sysken. Særskild for denne samlinga av tekstar, er korleis forfattaren har komprimert dei ulike historiene om årelange relasjonar inn i ei knapp, avgrensa og ofte symbolsk form, til dømes i ei av forteljingane om ei mor med sju vaksne barn og ei eske full av mjølketennene deira. Omtalen er utarbeidd av BS.
Emner
Sjanger
ISBN
978-82-521-9656-6 (ib.) : Nkr 349.00
Bok